a

Polityka prywatności sklepu internetowego

spartsanok.eu.pl

Właścicielem i administratorem serwisu spartsanok.eu.  jest firma SPArt Sp z o.o. mająca swoją siedzibę przy ul. Orzeszkowej 5, 38-500 Sanok

Zasady przetwarzania danych osobowych w firmie:

SPArt Sp. z o.o. ważne od dnia 22.07.2013

 1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma:

 SPArt Sp. z o.o. - z siedzibą w ul. Orzeszkowej 5, 38-500 Sanok, posiadająca numer identyfikacji podatkowej  NIP: PL 6871959588 oraz numer statystyczny REGON: 360461742 będącą  jednocześnie  sprzedawcą w Internecie pod nazwą spartsklep.eu

Kontakt z nami

Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować w związku z zagadnieniem dotyczącym danych osobowych napisz do nas e-mail na adres biuro@spart.sanok.pl, lub prześlij list na adres SPArt Sp. z o.o., ul. ul. Orzeszkowej 5, 38-500 Sanok  z dopiskiem "Moje dane osobowe".

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji w naszym sklepie SPArt Sp. z o.o. oraz zapisując się na newsletter w naszym serwisie. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP, otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją transakcji sprzedaży urządzeń i/lub usług za pośrednictwem naszego serwisu. Twoje dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi przez Ciebie reklamacjami oraz w ramach Twojego kontaktu z naszymi konsultantami. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdziesz w części "W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe".

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Prowadzenie serwisu spartsanok.eu
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu, zgodnie z jego regulaminem. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zarejestrowania się w serwisie oraz możliwość zapisania się na nasz newsletter.
Realizacja sprzedaży
Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (jeżeli ich sobie zażyczysz), rozliczanie świadczonych usług (np. prośba o przekazanie opinii), jak również umożliwienie Tobie skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi.

Wysyłka ankiety z prośbą o opinię odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody i istnieje możliwość jej cofnięcia przez wysłanie maila na adres: biuro@spart.sanok.pl.
W tych przypadkach Twoje dane osobowe zostaną udostępnione odpowiedniemu usługodawcy, odpowiedzialnemu za dane świadczenie. Szczegółowa lista podmiotów, z którymi współpracujemy jest dostępna "Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych".
Cele marketingowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać.
Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie Newsletter lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych sklepów. O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu SPArt. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili poprzez wysłanie maila na adres: biuro@spart.sanok.pl.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie

1.     imię i nazwisko

2.     nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)

3.     adres zamieszkania

4.     adresy dostaw

5.     numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)

6.     adres e-mail

7.     numer telefonu

8.     historia transakcji (w tym co i kiedy kupiłeś czy sposoby dokonywania płatności)

9.     informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)

10.  numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem

11.  informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)

12.  historia Twojej komunikacji z nami

13.  dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł

14.  informacje o źródłach pozyskania Twoich danych

15.  twoje reklamacje

16.  twoje opinie

17.  dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem

18.  udzielone przez Ciebie zgody.* Czym są pliki cookies ?

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
przedstawianie sprofilowanych ofert,
statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy.

I tak:
Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na spartsanok.eu oraz w związku z Twoim zapisaniem się na newsletter, przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji zakupów w naszym serwisie przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Tobie skorzystania z gwarancji producenta lub z uprawnienia rękojmi (według Twojego wyboru);
jeżeli zamówiłeś u nas dostawę zakupionego towaru do domu lub pod inny adres Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać na podstawie Twojego zlecenia (realizacja umowy);
Usługi gwarancji są realizowane przez podmioty zewnętrzne (ich listę znajdziesz "Kto jest odbiorcą Twoich danych"), przy współpracy ze strony naszych sklepów;
dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:
rejestracja w naszym serwisie i/lub zapisanie się na newsletter przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany do czasu wypisania się z serwisu/newslettera; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
realizacja sprzedaży przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywałeś zakupów w naszym sklepie).

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:
firmom przewozowym w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazałeś w zamówieniu;
serwisom odpowiedzialnym za naprawę sprzętu, w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, newsletter, oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.

 
Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia.
W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi przez Ciebie zakupami, Twoje dane osobowe niezbędne dla zrealizowania płatności udostępniamy podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym:
system płatności Przelewy24

Twoje dane osobowe w określonych przypadkach przetwarzamy nie jako administrator, lecz jako procesor, działający na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że nasi pracownicy w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych. Są to następujące przypadki:
realizacja roszczeń z tytułu gwarancji producenta dany producent sprzętu, co do którego zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne.
 

Przekazanie danych do podmiotów dostarczających systemy opinii następuje za uprzednią zgodą klienta i można ją wycofać w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: biuro@spart.sanok.pl

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
Reguła adekwatności
Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
Reguła transparentności
Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.
Reguła prawidłowości
Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem biuro@spart.sanok.pl
Reguła integralności i poufności
Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
Reguła rozliczalności
Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy następujące zgody od użytkowników naszego serwisu oraz od naszych klientów:
zgoda na otrzymywanie newsletter drogą elektroniczną, obejmującego informacje o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych itd.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z serwisu lub dokonania zakupu produktów lub usług od jej wyrażenia przez Ciebie.
Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres
biuro@spart.sanok.pl, SPArt SP. Z o.o. ul. ul. Orzeszkowej 5, 38-500 Sanok z dopiskiem "Moje dane osobowe". Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.
Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
Twoje prawa obejmują:
Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
Prawo do poprawiania danych
Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części "W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe", uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail  biuro@spart.sanok.pl   lub listownie na SPArt SP. Z o.o. ul. ul. Orzeszkowej 5, 38-500 Sanok z dopiskiem "Moje dane osobowe".
Na te dane można pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail
biuro@spart.sanok.pl lub listownie na SPArt SP. z o.o. ul. ul. Orzeszkowej 5, 38-500 Sanok z dopiskiem "Moje dane osobowe".

BEZPIECZEŃSTWO:

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma SPArt SP. Z o.o. ul. ul. Orzeszkowej 5, 38-500 Sanok

Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przechowywane, w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu, zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieuprawnionych na specjalnie zabezpieczonych serwerach (między innymi poprzez zapory sieciowe typu firewall).

·      Wszystkie informacje jakie są przesyłane do naszych serwerów, a w szczególności dane dotyczące płatności są szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) za pomocą 128/256-bitowego kodowania dzięki czemu nawet w przypadku przechwycenia transmisji, dane te są niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

·         Dostęp do danych osobowych mają tylko i wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy spartsanok.eu

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

·        Aby zrealizować zamówienie złożone w serwisie spartsanok.eu musimy uzyskać niezbędne do tego dane, czyli: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, NIP (jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT), adres dostawy (oraz ewentualnie adres do faktury), adres e-mail oraz numer telefonu. Bez otrzymania powyższych informacji zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe.

·         W celu zrealizowania zamówienia spartsanok.eu  zastrzega sobie prawo do wysyłania drogą mailową wiadomości informujących o kolejnych etapach realizacji zamówienia.

 

NEWSLETTER:

·         Na stronie spartsanok.eu każdy użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji konta, może wyrazić chęć otrzymywania newslettera. Oznacza to wyrażenie zgody na otrzymywanie od spartsanok.eu  okresowych wiadomości e-mail, na adres podany w trakcie rejestracji konta, informujących o nowościach, promocjach, konkursach itp.

·         Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili wyłączyć poprzez kliknięcie w link do wypisu w dowolnym e-mailu otrzymanym od spartsanok.eu albo poprzez wysłanie do spartsanok.eu  wiadomości email z prośbą o wypisanie z newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie.

 

COOKIES (CIASTECZKA):

·         Cookies (ciasteczka) – są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas przeglądania przez Ciebie stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czas jego istnienia), oraz wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Nie są one w żaden sposób szkodliwe dla komputera ani dla zawartych na nim danych.

·         Obecnie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

·         Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego spartsanok.eu, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

·         Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji, np. płatności;

·         Pliki społecznościowe - umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (Facebook), z których korzystasz, ze Sklepem.

·         Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (Google). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

·         Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej urządzenia końcowego z reguły pozwalają na wykorzystywanie Cookies bez żadnych ograniczeń. Użytkownik może w każdej chwili, samodzielnie zmienić zakres i zasady wykorzystywania plików Cookies wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej urządzenia końcowego.